1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Use [hide] Content [/hide] to prevent leeching of your content.

DIGITALTUTORS_TEXTURING_A_STYLIZED_WEAPON_IN_QUIXEL_SUITE_2_TUTORIAL-kEISO

Discussion in 'Tutorials' started by Admin, Apr 9, 2016.

 1. Admin

  Admin Administrator Staff Member

  Joined:
  Mar 28, 2008
  Messages:
  490
  Likes Received:
  4
  Code (Text):

                                                              ßÜ
                                                              ??
                                                            ÜÛ
                                                      ÜÜÜÜßß
                        ??ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ??ßßßß
                      Ü???Ûßß         ??                   ÜÛÜ     ÜÜÜßßßßßÜÜ
                     ÛÛÛÛÛÝ                            ÜÜ?ßßÜ?ÛÜ ß?          ??
                     ÛÛÛÛÛÛ                       ÜÜ?ßßß ????ÛÛÛÛÜ?ÜÜ???       Ü
            Ü       ??ßÛÛÛÛÛÜÜÜÜ         ÜÜÜÜÜ?Ûßßß  ÜÜ???ß ßÛÛß?ÛÝß?Ü ßß??   Üß
            ??          ßßß?????????ÛÛÛßßßßß   ÜÜÜ?ßßß       ÜÜ??ß?? ??  ??? ??
              ßÜÜ                     ??ÜÜ??ßßßß    ÜÜÜÜÜ???ÛÛßß?? ÜÜß Ü?ß Üß  ß
                 ßß???ÜÜÜÜÜÜÜ??ßßßßßßßß ÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛ??ßßß   ÜÜÜßßÜÜßß ??ß    ÞÝ
                        ???ÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ???ßßßßß ???ÜÜÜÛßß ÜÜßß??ÜÜß      ??
                ÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ???ßßßßß       ÜÜÜÛßßß   ÜÜßß  ÜÜÛÛÛ??ÜÜ??ÜßÜ
       ??ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ?ßßßßß???      ÜÜÜÜ??Ûßß??    ÜÜßß Ü?ßß?ÜÛÛÛ??  ÜÜß??
     ÜÜ?????ÛÛÛßßßßßß???       ÜÜÜÜÜÛÛßßßÜÜßß ÜÜ??ÜÜÜ?ß??ß      ?ÛÛÛÛÜÜßß???ß?
  ?????ßßß      ???ÜÜÜÜ???????ßßßß  ÜÜßß ÜÜÛ?ßßÜÜßÛÛÛÛ??ÜÜ   ????ÜÛß  ???ß   ??
  ????    ??ÜÜÜ?????????ßßß??    ÜÜßß ÜÜÛÛßßÜÜ??ÜÜÛÛßßÛß     ÜÜ?ß??? ÜÛß      ß??
  ÛÝ   ÜÜ?ßß?????ßßß  ÜÜ??ß  ÜÜßß ÜÜÛÛßßÜÜßßÜÜ??Ûß???ß   ÜÜßßÜÛÛ???Ü?ß         ??
  Û?Ü??ÛÛÝ ??ßß    ÜÛ??ß ??ßß ÜÜÛÛßß??ßßÜÜÛÛÛßÛ????ß  Ü??   ?Û???ÜÛß         Ü??
  ??ÛÛÛÛÛÛÜ??     ÞÛÛÛÜÜÜÜÜÜ??ßß???ßÜÜÛÛ?ßß ?????ß  Ü      ?ÛÛßÛÛß???????Ü   ??
  ßÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜ??   ßÛ?????ßß??ÜÜÜÛÛÛ?ßß  ???ßÛÛß  ??     ??ÛÛ ?Ûß        ???Ü?
      ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛ??ÜÜÜÜÜÜÜÛÛ???ßßß  ??? ÜÛßÛÛß   ??ß??? ÜÛÛÛÛßÛÝ           ??
     ??  Ü??ßßßßßßßßßßßßßß       ??ÜÜÛßß??ÛÛ ????    ßÜßÛÛÛß   ßÜ?        ????
  ??   Û?Ü???         ??ÜÜÜÜÜÜ??ßßß  ÛÛÛÛÛ         ÜÛÛÛÜß        ßßÜÜ?  ??Ü??
  ??     ß???ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßßßÜ????? ÛÛÛÛÛ        ÜÛÛÛÛßÛÛÜ            ß Ü???
  ??        ßßßßßßßßß   Ü?????? Ü?? ÛÛÛÛÛ       ÜÛÛÛÛß  ÞÛ?? Ü        Ü?????Ü??
  ???          ÜÜ???????   ÜÜ???? ÛÛÛÛ?      ÜÛÛÛÛß   ÜÛ??     ß????  ??     ßÜ?
    ßß????????????      ÜÜ?ÛÛÛÛßß ÛÛÛÛ?     ÜÛÛÛÛß   ÜÛß              ?Û       ÞÛ
                    ÜÜ??ÛÛÛßß Üß ÛÛÛÛ?    ÜÛÛÛÛß   Üßß         ??Ü???ÛÛ       Ü?ß
               ÜÜÜÛÛÛÛÛßßÜ?? ???ÛÛÛ???  ÜÛÛÛÛß?????        ÜÜÜß     ÛÛ?   ??Ü?ß
    ßÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛßßß  Ü??? Ü???ÛÛ???? ÜÛÛÛÛßÜÜßß     ÜÜÜÛÛÛÛÛ??    ÛÛ???ÜÜ?ß??
        ßßßßß     Ü????  Ü????Û???ÜÜÛ?????ßß   ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ??   Û???ß??
  ??ÜÜ      Ü?????    Ü???ß ßÜÜÛÛ?????ß ÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛßßßß ÜÛÛÛ??Ü??ÛÛÝ
     ?????????     ÜÜ???ß ÜÜÛÛÛ?????ÜÜÛÛÛÛÛßßßß        ÛÛÛÛÛ??  ÛÛ?
            ÜÜÜÜ????ß ÜÜÛÛÛÛÛ??????ßßß          ÜÜ??ß ÛÛÛÛ?    ÛÛÛ?    ÜÜ???ÛÛÜ
  ßÜÜÜÜÜß??????ÜÜÜÛÛÛÛ??ßßßÛÛÜ?  Ü??ßßß??ÜÜ??ßß     ÛÛÛÛ?    ÛÛÛÛ?  ÜÛ??Üßß  ßÜ
     ßßßÛÛÛ?????ßßßßß??   ??ÛÛÛÝ      ÜÜ??ßÛ???     ÛÛÛÛ?    ÞÛÛÛÛ?????Ûß
        úþ       ?????ÜÜÜ??ÛÛÛÛ?þþ??ßß??ÜÜ??ß???   ÛÛÛÛ?      ßßÛÛÛÛÜ?ß
     ?ß      ???ßß        ?ÛÛÛÛ??       ??Ü?? Û?ß??ÛÛÛ??
    ??ÜÜ  ??ß         ?Ü???ÛÛÛÛ     ÜÜÜ?ÛÛÛÛÛß   ÞÛÛÛ?? ßß??ÜÜÜ
      ?ßß??ÜÜÜÜÜÜ??ßßß    ?ÛÛÛÛ??????????ÛÛß      ??ÛÛÛ      Ü ß????ÜÜÜÜ
       Ü?         ÜÜ????ß??ÛÛÛÛ???????ßßß         ?ßß??ÛÜÜ???ß    ß????ÛÛ??Ü
      ??     ÜÜ?????????????ÛÛÛÝßßß?? ÜÜÜ?ßßßßßßß ??ÜÜÜÜÜÜ           ß??ÝÞÛ??
      Û?  ÜÛß ??   ÜÜÜ??ß???ÛÛÛÝ   ÜÛßß                  ßß??       ???ßÜ?????
      Û? ÞÛÝ ?ÜÜßßß        ?????  ÞÛÝ                        ß      ÜÜ?ÛÛ???ß
      ????ßÛÜß             ??????  ßÛ??                     ?? ÜÜÜÛßÛ?????ß
       ßÜ?? ß?Ü?            ??????    ßß??ÜÜÜ??ÜÜÜÜÜÜÜÜ?ÜÜÜÜÛÛÛß??????Üßß
        ??ßÜ  ???ßÛÛÛÜÜÜÜÜÜ   ????? ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛÜÜÛÛ??ÛÛÛßÛÛÛ????Ü?ßß
             ßßÜÜß? ßß???ßßßÛÛÛÛÛÛ???ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ??ßßßßßÜÛÛÛ??ÜÜßß
        ??ÜÜÛ??????Ü?ßÜÜÜ??ßßß??ÛÛÛÛßßßßßßß          ÛÛÛßÜßß               Ü
       Üßß????ßßß???????????ÜÜ ?ÛÛÛ???               ÛÛÛß             ÜÜ??ßß??
      Þ?Û??????ß  ßß????????ßß?ÛÜ?ÛÛÛ??      ÜÜÜÜ?ß   ß??        Ü ßÛ??????  ??
       ß???ßß  ???  ÞÝ ß??ÜÜÜÜ  ßÛÜßÛÛÛÛÛÛÛÛ??ßßß                    ß???????  ?
          ?????    Üß  ??Ü ÞÛÛ??  ßÛÜÛ?ßßß                             ß??????
      ?????   ÜÜÜ?ßÜÜßß  ÜÜÛÛ????  ÞÛÛÛß??          Ü??  ÜÜ             ÞÛ????
    ??    Ü?ßßß???ß ÜÜÜ????????  ÜÜ??ßÛÛÜß?        ÞÝ ???????ÜÜ        ÜÛ??  Ü?ß
         ß?ÜÜÜÜÜ??ßß????ÜÜÜÜÜÜ??ßß??   ÛÛÛÛ?        ?  ?ßÛ?????????ÜÜ???????ßß
  ??  ÜÜ??Ûßß??Ü???????ßßßßßß??      Ü??ß??Û?        ??   ßÜÜ??ßßßßßßßßßß
    Üßß??Üßßßß??        ??ÜÜÜÜÜÜ???ßß    ???Û?         ???  ?ßßÛ???????ÜÜÜÜ?
  Ü?ßß   ÜÜÜ??ßßßßßßßßßßßßßß??            ?ÛÛ??          ß???     ßßß???ÜÜÜÜ??Ü?
  ß??Ü??ßßÜ ???ÛÛÜÜÜÜ                      ?????         ??ÜÜÜÜ???ÛÛÛ??ÜÜÜÜÛÛÛ???
  ???ß  ??    ÞÛÛÛ??ÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÜÜ        ?????ÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛ??ßßßß      ßßßß?????
  ??? Ü? Ü     ßß??ÛÛÛÜ?ßßßß???ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ??ßßß??      ???         ??ß?
  ßÛÛÛ?ß ??       ??ßßßÛÛÛÛÜÜÜ??    ßßßßßßßßßßßß?????               ???         ?
           ßÜÜ            ßß??ÛÛÛÜÜ             ?Û????                 ????
              ßß??ÜÜÜ        ??ß???ÛÜ??          ?ÛÛ???                  ???Ü
                     ßßß???ÜÜÜ??  ß???Ü??         ?ÛÛÛ??                   ßÛÛÜ
                               ßß??ÜÜß?ÛÜ??        ?ÛÛÛ??                   ÞÛ?Ý
                                     ßÛÜÛÛÜ         ?ÛÛÛ??                   Û??
                                       ßÛÛ??Ü        ÞÛÛÛ??                ????
      TEXTURING A STYLIZED WEAPON IN     ßÛÛ??Ü      ?ÛÛÛÛÝ Ü              ??
      QUIXEL SUITE 2                       ßÛÛÛ??     ÞÛÛÛÛ              ??
                                             ÛÛÛÛ?    ÞÛÛÛÛ  ??Ü       ??
                                              ÛÛÛÛ?   ?ÛÛÛ?    ??
                                               ÛÛÛ??  ?ÛÛÛ?      ????
                                                ÛÛÛ?  ?ÛÛÛÝ      ????
                                                 ÛÛÛÛ ÞÛÛÛÝ    ??   ß??
                                                  ÛÛ??ÛÛÛ??  ??
                                                  ÞÛÛÛÛÛ?Ý ??        Ü???? ??Ü
                                                  ÞÛÛÛÛÛÛ???       ??     ß   ??
                                                  ÛÛÛÛÛÛ?        ??        ??  ??
                                                 ÞÛÛÛÛÛ?       ?? ?þÜÜÜÜ??  ?? ??
                                                 ÛÛÛÛ??     Ü??ß ÜÛÛÛÛÛ??   ?? ??
                                                ÞÛÛ??? ÜÜ????  ÜÛÛÛÛÛßß    ??  ??
                     [ENGLISH]                  ÛÛ??Üßß??    ÜÛÛÛÛÛß           ??
                                 ?             ÛÛÛÛß       ÜÛÛÛÛÛÛ       ??   ??
      RELEASED EXCLUSIVLY     ?              ÜÛ??ß       ÜÛß??ÛÛß            ??
      FOR SCENE USAGE ON    ??             ÜÛÛÛß?ß þ?? ÜÛß??ÛÛß       ??   ??
                           ??             ÛÛÛß ???Ü  ÜÛß???Û?       ???ß ??  ??
         08.04.2016      ??            ??ß??ßþ  Ü?Ûß ÜÛß??      ???ß ??  Ü????
                            ??         ??     Ü??ßß  ÜÛß  ß     ???ß ??  Ü?ÛÛß
                              ßÜÜ        ÜÜ??ßß    ÜÛß        ???ß ??  Ü?ÛÛ??
                                 ßß???ßßß        ÜÛß       ????ß ??  Ü?ÛßÛ??
           Ü????ÜÜ??                         ??ÜÛß      ????   ??  Ü??ß?ÛÛ
       ?ß           ßß?Ü                   ÜÜÛß      ????   ??ßÜÜÛßß??????
     ??   [#DISC]   Ü                   ÜÜÛßß     ????ß    ßÜÜÛßß??  þ ÞÛÝ  Üßßþ?
      Ü 35 X 50 MB  ??           ??ÜÜÛßß      ???ß    ÜÜÜÛßß??    ??  ÛÛ Ü?    ß?
      ??              ß þ     ÜÜ?ßß      ???ß   ÜÜÜ??ßß??       ??   ÞÛÝ??     Þ?
        ??             ÜÜÜÛßßß?þþ   ßß  ÜÜÜÜ??ßßß??          ??     ??ÛÜ     þÜ?
  Ü        ??ÜÜÜÜ??ßßßß       ÜÜÜÜ??ßßßß??               ??        ÞÛÛÝ
    ßß??ÛÛÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛßßßßß??                   ???            ÞÛ?
  ?                                           ???                  ÛÛÝ
       ???                         ÜÜÜ????                          ÛÛÝ
              ???????ß?       ßßß??                                 Û??
                                                                    Û??
                                                                    ÛÛ
     [PUBLISHER] DIGITALTUTORS                                      ÛÛ
     [RUNTIME  ] 01H 58M               [LINK] http://is.gd/niXGs9   ÛÛ
     [LEVEL    ] INTERMEDIATE          [TYPE] RETAIL                ÛÛ
     [ISO SIZE ] 1.746.460.672 B       [CHKS] 9069B6EF              ÛÛ
     [ON STORE ] 2016.04.08            [$$$$] 200000000000 DOLLAR   ÛÛ
     [DISKNAME ] keiso_dttaswinqs2                                  ÛÛ
     [HELD BY  ] ALEX JERJOMIN                                      ÛÛ
                                                                    ÛÛ
                                                                    ÛÛ
     Throughout these lessons, we will learn how to texture a       ÛÛ
     stylized weapon in Quixel SUITE 2. We'll use 3ds max and       ÛÛ
     ZBrush to create a low poly mesh, we will then use xNormal     ÛÛ
     to bake the detail. Finally we will use Quixel Suite 2 to      ÛÛ
     create textures for the weapon. By the end of this             ÛÛ
     tutorial, you will have a better understanding of how to       ÛÛ
     effectively and quickly texture high-quality weapons.          ÛÛ
                                                                    ÛÛÝ
                                                                   ??ÛÝ
                                                                    ÞÛÝ??ÜÜ??
                                                                    ÞÛÝ?ß   ß??
                                                                    ?ÛÛ?     ÞÝ
                                                  Ü??               ?ÞÛÝ     ß??
         ???ßß              [SHOUTOUTS.TO.OUR.FRIENDS.IN] ??         ?ÛÛ
     ???                                                      ??Ü   ??ÞÛÝ
  ??      ÜÜ????????    [ACTiVATED]-[AZR]-[BRD]-[COMPRISED]    ??Ü ????Û
  ß    Ü????ßßß???     ????   [CORE]-[DEBOOK]-[DVT]-[iRONISO]    ????ÛÝ ÛÛ
    Ü???ß???      ???Ü     ???  [LAXiTY]-[LMS]-[NOY]-[OUTLAWS]   ??ÞÛ?Û ?ÛÝ
  ?????   ???ß      ÜÜÜ      ß??     [PANTHEON]-[PARADOX]      ?? Û??ÛÛ ???
  ???? ??ß        Ü??????ßßÜÜ    ??        [POSTMORTEM]        ??ÜÛ?????ÛÜÛ??
  ???? ??Ü??ßß??Ü ???Ý       Ü   [PRESSECiTRON]-[SO]-[SOUNDz]  ÜÛÛÛ     ßÛÛÛÛ?
  ???Ü Þ??   ??ß?Ü???Ü       ??   ??  [TAX]-[TSX]-[VACE]  ?ÜßÛÛÛß  þßß??Ü?ÛÛ??
    ?ÛÛÛÜßÜ        ßÜß????Ü                           ?ÜÜßß ÜÛÛß Ü???      ßÛÛ?
     Û??ßÛÛßÜ        ß?? ß?????ÜÜÜ             ÜÜÜ?ßßß??ÜÜÛ??ß Ü  ???ß ???   ß??
     ?ÛÛ   ßßßÛÜÜÜÜ      ??  ßß???????????ßßßß?? ÜÜÜÜÛÛÛßßß?? ??? ß       ???  ??
      ?ÛÛ        ßßßßÛÛ??ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛ?????ßß       ???ß             ??Ü??
       ?ÛÛ              ßßßÜÜ??ßß???ßßßß????ß    ßÛÛÜ  Ü???ß        Ü????Ü   ??
         ÛÛ?                  ßßÜÜ   ??           ??ÛÝ??          ???ß       ???
          ÛÛ                   ÛÛßßß?ÜÜ  ???  ???ÜÜÛß        Ü??ß??ß        ???
  asskeyartÛÛ?  ßÛÜ   ???ÜÜ   ?? ?? ???ßßÛÜÜÜÜÜÛßß   ??Ü    ÞÝ   ???Ü    Ü???ß
  iks  titanÛ??   ßÛÛÜÜÜÛÛ   Û?  Û??Üß?ÜÜÜÜ ÜÜÜÜÛÛßß  ßÛÛÛÜÜ ßÜ  ß???? ????ß
     artcrewÞÛ??   Ü?Ûßß ÛÛ Û?   ÞÛÝ ß Ü?ß?    ÞÛÛ?ÛÜÜ  ßÛÜßßÛÜ??ÜÜ ßß ßß
  ?ÜÛÛÛÛÜÜ?? ?ÛÛÜÛÛß      ???    ?ÛÛÜÜÛß   ßß??ÞÛÛÝÛÛÛ??ÜÜÛÛÜ   ßßß???ÜÜÜÜÜÜ
  ÛÛ??ßß?ÜÛÜ ??ÛÛßß??ÜÜÜ  ???    ??Û ß??ÜÜ      ?ÛÝ ÛÛÜ?ßßßÛ???    Ü??ß????ßÛÜ
  Û???    ßÛÛÜ?ÛÛÝ    ßßßÛÛ?Ü??   ÞÛÝ  ?ßß??ÜÜ ??ÛÛ  ÛÛÜ          ÞÛÛ?? ßß??ÞÛÝ
  Û?Ý       ßÛÛÜÛÛ      ??  ßß??ÜÜ?Û?     ??ßßßÛÛ??Ü  ßÛÛÜ         ßÛÛÜ    ?ßß??
  ßßÜ??      ßÛÛÛÝ    ?Ûß     ÜÜÜ??? ??ß??ßßßßßßßßÛÛßÜ??Û?Ü         ßÛÛÜ
                ?ÛÝ   ???ÜÜ??ßßßßß  Ü??ÜßÜÜß            ??ß??ÛÜÜÜ      ß??ÜÜ??
  ??Ü          ??Û  ??ßß       ÜÜ??ßß  ??? ÛÛÛ              ßß??ÛÛÛÛÜÜÜÜÜÜÛÛÛ
      ßÛÜÜ     ???? ?Û  ÛÛÜ ß ßßßß      ?? Þ??Ý                   ßßßÛÛÛßß???Û??
       ?ßÜßßß??ß  ??   ÞÛ ßÛ Û?ÜÜÜÜ    ??   ?ÛÛ                          ßß??Ü
          ßÜ           ?Ý  ÞÝÛÝ? ÞÛ   ÜÜ    ÞÛÛÛ??  ??ÜÜÜÜÜ        ÜÜ   ÜÜÛ   ß??
            Û?   ÜÜ   ??Ý  ÞÝÛÝ  ÛÝ  ?ÛÝ    ÛÝß??Ü ßß    ßÛÛÜ  ÜÜÛÛÛ??ÜÛ?Û?    Û?
             Û? ÞÛßßßÛ?ÞÝ  ÞÝÞÛ ÞÛ  ÞÛ??   ÛÝ??Üß??Ü   ÜÜ??ÛÛßß  ÛÛ Ü?ß ÛÝ    ÞÝ
              Û  ÛÝ  Þ?ÞÝ  ÛÝ ?ÜÛÝ ÜÛßÛÜÜÜÛÛÜß   ÞÛÛÝß??  ÞÛÛ   ÛÛÛß   ÞÛ    Üß
              ß? ??Ü  Û Û Ü?? ?Û?ÜÛß   ßßß ÛÝ ??ÜÛÛÛ??   ÜÛÛß ???ß    ?ÛÝ  Üß
               ßÜ??ßÛÜÛÜÜÛß   ?ß            ßÛÛ??ßß ßÜÜ??ßß  ?Ûß?     ?Û Üß
                ßÜ   Üß   ßÜÜ?ß                            ??        ??Üß
                  ß?ß        ??                                      °ß
                                                       °°
   
  Hidden Content:
  You must reply before you can see the hidden data contained here.
   

Share This Page